Справка Вчасно.EDI

Правила рекламної акції “Знижки 50% на тарифні пакети «Вчасно.EDI» до Кіберпонеділка”

Цими правилами (надалі — Правила) рекламної акції “Знижки 50% на тарифні пакети «Вчасно.EDI» до Кіберпонеділка” (надалі – Акція) визначаються порядок та умови її проведення. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником умов цих Правил.

1. Визначення термінів та території проведення
1.1. Організатор Акції (Організатор) — організатором та виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЧАСНО СЕРВІС» (ідентифікаційний код — 41231992, місцезнаходження: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 201-203, літера 4Г, приміщення 604).

1.2. Офіційна сторінка Акції — Правила будуть розміщені для публічного доступу за посиланням — https://help.edi.vchasno.com.ua/znyzhka-50-na-taryfy-vchasno-edi/. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції, попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил на Офіційній сторінці Акції.

1.3. Період проведення Акції — з 00:00 год 21 листопада 2023 року до 23:59 год 27 листопада 2023 року за київським часом.

1.4. Онлайн-сервіс Вчасно EDI (надалі — Сервіс) – програмна продукція у вигляді онлайн-сервісу, призначена для автоматизації процесів EDI між Постачальником та Мережею, що передбачає підписання, надсилання, отримання та зберігання EDI-документів онлайн за посиланням — https://edi.vchasno.ua. Власником Сервісу є Організатор.

1.5. Територія проведення Акції — Акція проводиться Організатором на території України, підконтрольній українській владі.

1.6. Учасник Акції — суб’єкт господарювання, який відповідає вимогам цих Правил та виконав умови, встановлені цими Правилами. Учасниками Акції можуть бути лише нові користувачі, які не мають передплаченого діючого доступу до Сервісу за тарифом Універсальний.

2. Мета проведення Акції
2.1. Метою проведення Акції є стимулювання продажу, просування на ринку послуг Організатора, підтримка малого бізнесу та залучення нових користувачів до користування Сервісом, який надається користувачам на підконтрольній українській владі території за рахунок проведення цієї рекламної Акції.

3. Предмет Акції
3.1. Предметом Акції є надання можливості користувачам протягом Періоду проведення Акції передплатити доступ до Сервісу за тарифом “Універсальний”, вартість якого залежить від обраної (передплаченої) користувачем кількості EDI-документів в тарифі, за спеціальною ціною, а саме:

Кількість документів Вартість документу,
в грн, з урахуванням ПДВ
10 000 18 000,00
5 000 10 800,00
3 000 7 560,00
1 000 3 240,00
500 1 980,00
100 720,00

 

3.2. Ознайомитися з функціональними можливостями Сервісу, доступ до якого надається в рамках тарифу “Універсальний” можна за посиланням — http://edi.vchasno.com.ua/rates.

3.3. Доступ до Сервісу за тарифом “Універсальний” залежить від обраної (передплаченої) Користувачем кількості EDI-документів в тарифі та поширюється в межах необмеженої кількості Мереж. Строк дії тарифу “Універсальний” становить 1 рік з дати отримання Організатором передплаченої кількості EDI-документів. Залишок передплачених, але не використаних протягом строку дії тарифу “Універсальний” EDI-документів підлягає списанню у зв’язку із закінченням строку дії тарифу.

4. Учасники Акції
4.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:

4.1.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
4.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
4.1.3. не вчиняти дії, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;
4.1.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах під час роботи в Сервісі.

4.2. Порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, положень публічного договору (оферти) за посиланням — https://help.edi.vchasno.com.ua/oferta-01-2023, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на можливість скористатися Акцією.

5. Умови участі в Акції
5.1. Щоб взяти участь в Акції, користувач протягом Періоду проведення Акції повинен:

5.1.1. створити обліковий запис (особистий кабінет) в Сервісі шляхом заповнення всіх розділів реєстраційної форми та активувати його шляхом використання засобів електронної ідентифікації відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”, якщо користувач не був раніше зареєстрованим.
5.1.2. запросити рахунок на оплату тарифу “Універсальний” за спеціальною ціною звернувшись за контактами, вказаними в Сервісі та здійснити оплату рахунку протягом Періоду проведення Акції.

5.2. До участі в Акції НЕ допускаються Учасники, які здійснили дії, що не відповідають умовам цих Правил.

6. Переваги Акції та їх порядок отримання
6.1. Перевагами Акції є можливість отримати за тарифом “Універсальний” доступ до Сервісу за спеціальною ціною.

6.2. Доступ до Сервісу Учасникам Акції в рамках тарифу “Універсальний”, при умові виконання цих Правил, буде наданий з дня здійснення оплати рахунку в межах Періоду проведення Акції та буде дійсним протягом 1 (одного) року.

6.3. Скористатися умовами Акції протягом Періоду проведення Акції не можуть користувачі зареєстровані на території України, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015, №254-VIII).

6.4. Повернення та обмін отриманого доступу до Сервісу за спеціальною ціною в межах цієї Акції на грошові кошти не відбувається.

7. Додаткові умови
7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на офіційному веб-сайті Сервісу — https://help.edi.vchasno.com.ua/znyzhka-50-na-taryfy-vchasno-edi/

7.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
7.3. Терміни, що використовуються у цих Правилах, застосовуються у значенні, наведеному в оферті Сервісу за посиланням — https://help.edi.vchasno.com.ua/oferta-01-2023 та відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.

7.4. Усі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності до чинного законодавства України.