Довідка «Вчасно.EDI»

Правила користування сервісом

Умови використання бонусного рахунку

Цими Умовами використання бонусного рахунку (надалі – Умови), які розміщені за посиланнями: https://vchasno.ua/use-of-bonuses, https://sites.google.com/smartweb.com.ua/vchasnoedi/загальні-положення/умови-використання-бонусного-рахунку врегульоване питання використання отриманих під час акцій і рекламних заходів додаткових доступів до використання Сервісу “Вчасно” (надалі – Сервіс).

1. Визначення термінів

1.1. EDI (англ. Electronic data interchange) – електронний обмін даними, що дозволяє обмінюватися логістичною, комерційною та фінансовою інформацією між Користувачами у вигляді стандартних, структурованих електронних повідомлень.

1.2. EDI-документ – стандартні, структуровані електронні повідомлення, якими обмінюються Користувачі під час здійснення своєї господарської діяльності (замовлення, підтвердження замовлення, повідомлення про відвантаження, повідомлення про прийняття тощо).

1.3. Бонусний рахунок – спеціальний рахунок, що відображається в особистому кабінеті Користувача та на якому окремо обліковуються кількість безкоштовних доступів до відправлення Електронних документів та/або EDI-документів в Сервісі, які зараховуються на відповідний бонусний рахунок Користувача під час реєстрації, що надає можливість здійснити тестове користування Сервісом, а також під час проведення Оператором акцій та інших рекламних заходів.

1.4. Веб-інтерфейс – це сукупність засобів, за допомогою яких Користувач взаємодіє з веб-сайтом Сервісу через браузер.

1.5. Електронний документообіг – сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення Електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів, який відбувається за допомогою Сервісу.

1.6. Електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа, який може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.

1.7. Користувач – фізична або юридична особа, яка в процесі Електронного документообігу є відправником Електронного документу, а в процесі EDI – відправником та адресатом (одержувачем) EDI-документів, що пройшла реєстрацію на веб-сайті Оператора Сервісу за посиланням https://edo.vchasno.ua/auth/registration/register-user та/або https://edi.vchasno.ua/app/deals та має дійсний (не скасований) кваліфікований сертифікат відкритого ключа, виданий кваліфікованим надавачем, відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”. В рамках використання EDI під Користувачем розуміють Постачальника та Мережу.

1.8. Оператор Сервісу – Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЧАСНО СЕРВІС», власник та адміністратор Сервісу.

2. Нарахування бонусних доступів

2.1. Нарахування безкоштовних доступів до відправлення документів в Сервісі є рекламою в розумінні чинного законодавства України та застосовується Оператором для підвищення лояльності користувачів до Сервісу та/або проведення тестового періоду користування Сервісом.

2.2. Метою надання права на використання бонусного рахунку є стимулювання продажів послуг Сервісу, просування на ринку послуг, що надаються Оператором, залучення нових клієнтів та підвищення лояльності існуючих клієнтів до послуг, які надає Оператор своїм Користувачам.

2.3. Кожний Користувач має два рахунки в особистому кабінеті (в EDI та Електронному документообігу):

2.3.1. основний рахунок;

2.3.2. бонусний рахунок.

2.4. Крім основного рахунку, на якому відображається кількість оплачених доступів до відправки документів в Сервісі, Користувач отримаєте спеціальний бонусний рахунок, на який автоматично нараховуватимуться всі бонуси отримані Користувачем відповідно до рекламних акцій або активації тестового режиму при первісній реєстрації. Бонусний рахунок може бути використаний згідно з цими Умовами.

2.5. Нарахування та наявність на бонусному рахунку Користувача 1 (одного) бонусу означає виникнення та наявність у цього Користувача права на отримання доступу до Сервісу в частині підписання і відправки одного документу безкоштовно.

2.6. Кількість бонусних доступів, яка підлягає зарахуванню на бонусний рахунок, регулюється окремими умовами рекламних акцій, розіграшів. Кожен учасник таких рекламних заходів отримує відповідне повідомлення в особистому кабінеті Користувача про кількість зарахованих бонусних доступів до Сервісу для здійснення відправки (або отримання документів, в залежності від налаштування роботи в Сервісі).

2.7. Всі доступи, які відображається на бонусному рахунку, мають строк протягом якого такий доступ може бути використаний (далі – строк дії бонусного доступу). По закінченню строку дії бонусного доступу використання права на таку безкоштовну відправку анулюється.

3. Використання бонусних доступів

3.1. Безкоштовні доступи з відправки документів Користувач може вільно використовувати не залежно від наявності чи відсутності платних доступів на основному рахунку.

3.2. Для відправки документів з бонусного рахунку, Сервісом використовується в першу чергу ті бонусні доступи у яких строк дії бонусного доступу добігає кінцевої дати в незалежності від того, за який період вони були нараховані.

3.3. Під час реєстрації Користувача та його активації через перевірку кваліфікованого електронного підпису, а також кожні наступні 30 днів, на бонусний рахунок Сервісом автоматично нараховується 50 бонусних доступів до користування Сервісом. Строк використання таких бонусів, отриманих при реєстрації, складає 30 (тридцять) днів з моменту активації Користувача в Сервісі.

3.4. Створення документів через Веб-інтерфейс в рамках використання EDI є демонстраційною версією функціональних можливостей Сервісу. Користувач використовує EDI-документи створені через Веб-інтерфейс шляхом використання Бонусного рахунку.

4. Анулювання бонусних доступів

4.1. Невикористані бонуси будуть анульовані по закінченні встановленого строку. Строк дії бонусів починає свій перебіг з моменту нарахування бонусів, а можливість використання таких бонусів у Користувача виникає з моменту їх нарахування Сервісом на бонусний рахунок.

4.2. Бонуси, які нараховуються на бонусний рахунок Користувача, в жодному випадку не є грошовими коштами у прямому розумінні відповідно до чинного законодавства України. Також, Користувач не може здійснити обмін, передачу чи повернення нарахованих йому бонусних доступів.

4.3. У випадку розірвання (відмови від зобов’язань) договору про надання послуг, укладеного між Користувачем та Оператором, бонуси анулюються і за будь-яких умов не повертаються абоненту у вигляді грошових коштів.

5. Прикінцеві положення

5.1. Оператор залишає за собою право призупиняти нарахування бонусів/списувати бонуси/анульовувати бонусний рахунок в односторонньому порядку без узгодження з Користувачем у разі порушення таким Користувачем законодавства України та/або договірних зобов’язань між Користувачем і Оператором.