Справка Вчасно.EDI

Правила рекламної акції “Необмежений доступ до інтеграції”

Цими правилами (надалі —Правила) рекламної акції “Необмежений доступ до інтеграції” (надалі – Акція) визначаються порядок та умови її проведення. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником умов цих Правил.

1. Визначення термінів та території проведення
1.1. Доступ до інтеграції — надання користувачу налаштувань для інтеграції онлайн-сервісу Вчасно EDI з обліковою системою користувача шляхом використання API/FTP та/або Програмного продукту “Інтеграційний шлюз”.
1.2. Організатор Акції (Організатор) — організатором та виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЧАСНО СЕРВІС» (ідентифікаційний код — 41231992, місцезнаходження: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 201-203, літера 4Г, приміщення 604).
1.3. Офіційна сторінка Акції — Правила будуть розміщені для публічного доступу за посиланням — https://help.edi.vchasno.com.ua/neobmezhenyj-dostup-do-integracziyi-vchasno-edi/ Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції, попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил на Офіційній сторінці Акції.
1.4. Онлайн-сервіс Вчасно EDI (надалі — Сервіс) – програмна продукція у вигляді онлайн-сервісу, призначена для автоматизації процесів EDI між Постачальником та Мережею, що передбачає підписання, надсилання, отримання та зберігання EDI-документів онлайн за посиланням — https://edi.vchasno.ua. Власником Сервісу є Організатор.
1.5. Період проведення Акції — з 00:00 год 6 грудня 2023 року до 23:59 год 31 грудня 2023 року за київським часом.
1.6. Програмний продукт “Інтеграційний шлюз” — результат комп’ютерного програмування у вигляді програмного забезпечення, модуль для обміну EDI-документами між Онлайн-сервісом Вчасно EDI та обліковою системою користувача.
1.7. Територія проведення Акції — Акція проводиться Організатором на території України, підконтрольній українській владі.
1.8. Учасник Акції — суб’єкт господарювання, який відповідає вимогам цих Правил та виконав умови, встановлені цими Правилами. Учасниками Акції можуть бути лише користувачі, які не мали станом на дату початку Періоду проведення Акції передплаченого Доступу до інтеграції.

2. Мета проведення Акції
2.1. Метою проведення Акції є стимулювання продажу, просування на ринку послуг Організатора, підтримка малого бізнесу та підвищення лояльності діючих клієнтів Сервісу, який надається користувачам на підконтрольній українській владі території за рахунок проведення цієї рекламної Акції.

3. Предмет Акції
3.1. Предметом Акції є надання можливості Учаснику Акції, протягом Періоду проведення Акції, в межах тарифу “Універсальний” та його вартості, отримати Доступ до інтеграції строком дії 6 (шість) місяців, при умові наявності діючого (передплаченого) тарифу “Універсальний”.
3.2. Ознайомитися з функціональними можливостями Сервісу та Доступу до інтеграції можна за посиланням — http://edi.vchasno.com.ua/rates.

4. Учасники Акції
4.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:
4.1.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
4.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
4.1.3. не вчиняти дії, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;
4.1.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах під час роботи в Сервісі.
4.2. Порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, положень публічного договору (оферти) за посиланням — https://help.edi.vchasno.com.ua/oferta-01-2023, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на можливість скористатися Акцією.

5. Умови участі в Акції
5.1. Щоб взяти участь в Акції, користувач протягом Періоду проведення Акції повинен звертатися за контактами, вказаними в Сервісі та повідомити про свій намір скористатися перевагами Акції.
5.2. До участі в Акції НЕ допускаються Учасники, які здійснили дії, що не відповідають умовам цих Правил.

6. Переваги Акції та їх порядок отримання
6.1. Перевагами Акції є можливість отримати Доступ до інтеграції строком дії 6 (шість) міс в межах вартості та , при умові наявності діючого (передплаченого) тарифу “Універсальний”.
6.2. Скористатися умовами Акції протягом Періоду проведення Акції не можуть користувачі зареєстровані на території України, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015, №254-VIII).
6.3. Повернення та обмін отриманого Доступу до інтеграції в межах цієї Акції на грошові кошти не відбувається.

7. Додаткові умови
7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на офіційному веб-сайті Сервісу — https://help.edi.vchasno.com.ua/neobmezhenyj-dostup-do-integracziyi-vchasno-edi/.
7.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
7.3. Терміни, що використовуються у цих Правилах, застосовуються у значенні, наведеному в оферті Сервісу за посиланням — https://help.edi.vchasno.com.ua/oferta-01-2023 та відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.
7.4. Усі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності до чинного законодавства України.